WIELKA SOBOTA
 • GALERIA ZDJĘĆ


 • W Wielką Sobotę, aż do późnego wieczora, nie odprawia się mszy św., podobnie jak w Wielki Piątek.
  Liturgia, którą się odprawia tej nocy wspominając świętą i wielką noc Zmartwychwstania Chrystusa, jest uważana za „matkę wszystkich świętych Wigilii". W czasie tej nocy Kościół czuwając oczekuje Zmartwychwstania Chry-stusa i celebruje to zmartwychwstanie przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Treścią obchodu Wigilii Wielkanocnej jest całe misterium paschalne, to jest przejście z cierpienia i śmierci do życia i chwały Zmartwychwstania.
  Dynamika liturgii tej nocy koncentruje się wokół nowego życia w Chrystusie. Dlatego liturgia nocy paschalnej pełna jest symboli życia: światło - słowo - woda - uczta. Znaki te stanowią również główną treść kolejnych elementów liturgii Wigilii Paschalnej.

  Kościół w Kazimierzy Małej
  Kościół w Kazimierzy Małej
  Kościół w Kazimierzy Małej • GALERIA ZDJĘĆ


 • © Kazimierza Mała 2013