WIGILIA PASCHALNA 2018
 • GALERIA ZDJĘĆ


 • Gdy zapadnie zmrok rozpoczyna się Liturgia Wigilii Paschalnej , która jest bogata w wiele pięknych symboli; Liturgia Światła - kapłan święci ogień, od którego zapala się Paschał. Na świecy paschalnej kapłan kreśli krzyż i pierwszą i ostatnią literę greckiego alfabetu: ? (alfa) i ? (omega). Oznacza to, że na początku był Bóg i on też przyjdzie na końcu jako Miłosierny Sędzia.
  Liturgia Słowa - bardzo rozbudowana, zawiera wiele czytań starotestamentalnych, które zapowiadają odkupienie człowieka po grzechu pierwszych rodziców. Śpiewany jest także Exultet, który uświadamia nam właśnie tę łączność obu Ksiąg Biblii wypełnioną w Jezusie.
  Liturgia chrzcielna - przypomina nam, że Pan Bóg wyzwolił Izraelitów z niewoli egipskiej przeprowadzając ich przez Morze Czerwone, a do Ziemi Obiecanej przeprowadził ich przez wody Jordanu. Wtedy także i my przypominamy sobie o tym, że też "przeszliśmy" przez wodę chrztu, która oczyściła nas z grzechu pierworodnego.
  Liturgia Eucharystyczna - ona przypomina nam, że to właśnie Chleb Eucharystyczny jest tym pokarmem, który otwiera nam drogę do Nieba.


  Kościół w Kazimierzy Małej
  Kościół w Kazimierzy Małej
  Kościół w Kazimierzy Małej
  Kościół w Kazimierzy Małej
  Kościół w Kazimierzy Małej • GALERIA ZDJĘĆ


 • © Kazimierza Mała 2013