WIELKI POST 2017

Kościół w Kazimierzy Małej

W środę tj.(01.03.br.) obchodziliśmy środę popielcową, która rozpoczęła czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu. Popielec jest uroczystością, która ma na celu zachęcenie nas do nawrócenia i odnowy swojego życia.
W Popielec podczas mszy świętej kapłan posypuje wiernym głowy popiołem, jest to symbol pokuty, Posypując głowy wiernych popiołem ksiądz wypowiada słowa: "Nawracajcie się i wierzcie w ewangelię" lub: "Prochem jesteś i w proch się obrócisz".

W okresie Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa:
1) Drogi krzyżowej w każdy piątek: godz.16.00 , niedziela po sumie
2) Gorzkie żale - w każdą niedzielę o godz. 11.40

Kościół w Kazimierzy Małej
© Kazimierza Mała 2013