WIELKI PIĄTEK
 • GALERIA ZDJĘĆ


 • Wielki Piątek to dzień Krzyża. Kościół wspomina mękę i śmierć Chrystusa. Od najdawniejszych czasów w tym dniu nie odprawia się Mszy św.
  O godz. 17.00 rozpoczęła się liturgia Męki Pańskiej. Liturgii przewodniczył nasz rodak ks. dr. hab. Stefan Radziszewski , po wejściu do kościoła w ciszy , przed ołtarzem kapłani leżą krzyżem, potem odczytany został opis Meki Pańskiej.Po wysłuchaniu opisu Męki Chrystusa wspólnota poleca w modlitwie wszystkie potrzeby kościoła i świata. Adoruje krzyż i przyjmuje Komunię świętą .

  Na zakończenie liturgii Wielkiego Piątku następuje procesyjne przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego, gdzie trwa adoracja Pana Jezusa w Grobie, przez całą noc .
  O godz. 21.00 adorację prowadziła młodzież i scholka, potem kolejne wioski według ustalonego porządku.


  Kościół w Kazimierzy Małej

  Kościół w Kazimierzy Małej

  Kościół w Kazimierzy Małej

  Kościół w Kazimierzy Małej


 • GALERIA ZDJĘĆ

 • © Kazimierza Mała 2013