SERCE 2.0 - NOWY PROGRAM PRZYGOTOWAŃ DUCHOWYCH.

Od pierwszej niedzieli Adwentu, pod nazwą "Serce 2.0", rozpoczyna się kolejny etap duchowego przygotowania do Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie. Obecnie realizowany jest program przygotowań duchowych "Czat ze Słowem".
Celem programu "Serce 2.0" jest pogłębiona refleksja nad dwoma sakramentami: Pokutą i Eucharystią. Pierwszy miesiąc (grudzień 2014) ma charakter wprowadzający; następne cztery (od stycznia do kwietnia 2015) dotyczą Pokuty, a kolejne siedem (od maja do listopada 2015) Eucharystii.

Zapraszamy na stronę : ( kliknij - "Serce 2.0" )
"Serce 2.0"


Kościół w Kazimierzy Małej


© Kazimierza Mała 2013