SCHODY Z GRANITU


Zostały zakupione płyty z granitu i zrobiono nowe schody przy bramie do kościoła.

Kościół w Kazimierzy Małej

Kościół w Kazimierzy Małej

Kościół w Kazimierzy Małej

Kościół w Kazimierzy Małej

© Kazimierza Mała 2013