ŻYCIE SAKRAMENTALNE

SAKRAMENT CHRZTU
Kościół w Kazimierzy Małej

Sakrament chrztu jest udzielany zawsze podczas Mszy świętej o godz. ….
Wymagane dokumenty, dane przy zapisywaniu dziecka do chrztu w godzinach otwarcia kancelarii:
 1. akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego;
 2. data i miejsce ślubu kościelnego rodziców;
 3. dane o rodzicach (data i miejsce urodzenia, imiona rodziców) i rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska i adresy zamieszkania);
 4. zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary (a więc NIE świadectwo chrztu i bierzmowania);
 5. w przypadku zamieszkania dziecka wraz z rodzicami poza naszą parafią – zgoda proboszcza miejsca zamieszkania na chrzest poza parafią.


Rodzice i chrzestni powinni przystąpić do spowiedzi św. i przyjąć Komunię św. w intencji dziecka, dlatego otrzymują przy wpisywaniu dziecka do Księgi Chrztów kartki do spowiedzi, które wręczają kapłanowi przed spowiedzią.


PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
Kościół w Kazimierzy Małej


Pierwsza Komunia Święta jest dla dziecka i jego rodziców niezwykłą okazją, aby doświadczyć w swoim życiu dotknięcia żywej miłości Boga. W naszej parafii przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej rozpoczyna się na początku września każdego roku. W ogłoszeniach parafialnych znajdzie się informacja o terminie spotkania organizacyjnego dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych. Na tymże spotkaniu rodzice otrzymują do wypełnienia deklaracje na których zapisane są wymagania stawiane im oraz dzieciom w czasie formacji. Rodzice zobowiązują się wypełnienia następujących warunków:
 1. W każdą niedzielę i święta nakazane przez Kościół uczestniczyć z dzieckiem we Mszy Świętej;
 2. Pomagać dziecku w przyswojeniu sobie obowiązującego materiału z Katechizmu;
 3. Systematycznie brać udział w spotkaniach wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do Pierwszej Komunii;
 4. W miarę możliwości uczestniczyć z dzieckiem w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), Drodze Krzyżowej (Wielki Post), nabożeństwach majowych (maj);
 5. Wspierać dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia;
 6. Współpracować z osobami prowadzącymi w szkole i parafii przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej;
 7. W przypadku gdy dziecko było ochrzczone na terenie innej parafii, w terminie wyznaczonym przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej dostarczyć świadectwo chrztu (Ad Sacra);

Termin Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii przypada na II sobotę maja.SAKRAMENT BIERZMOWANIA
Kościół w Kazimierzy MałejBierzmowanie może przyjąć osoba ochrzczona, wierząca, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej i biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:
 1. Systematyczny i czynny udział w szkolnej katechezie.
 2. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko parafii, ale także rodziny, szkoły oraz innych miejsc;
 3. Kandydaci zobowiązani są do uczestnictwa w coniedzielnej Eucharystii;
 4. W cyklu roku liturgicznego kandydaci uczestniczą w liturgii i nabożeństwach: Różaniec w październiku, Roraty w Adwencie, Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale w Wielkim Poście i nabożeństwo majowe;
 5. Kandydat powinien wykazać się znajomością pytań katechizmowych, podstawowych modlitw, oraz wiedzą na temat bierzmowania.
 6. Uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych, Mszach św. i nabożeństwach jest odnotowywane w indeksie kandydata do bierzmowania

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Kościół w Kazimierzy Małej

Informacja dla narzeczonych

Narzeczeni winni zgłosić się osobiście w kancelarii parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego najpóźniej na 3 miesiące przed ślubem.

Na pierwszym ustalonym wcześniej spotkaniu w kancelarii parafialnej narzeczeni przedstawiają następujące dokumenty:
 1. metryki chrztu św. (ważne są przez 3 miesiące),
 2. zaświadczenie z USC o braku przeszkód w prawie cywilnym ważne do 3 miesięcy (ślub konkordatowy) lub dokument z USC o zawarciu ślubu cywilnego (ślub niekonkordatowy),
 3. dowody osobiste,
 4. ostatnie świadectwo z religii (szkoła średnia lub zawodowa),
 5. świadectwo katechizacji przedmałżeńskiej,
 6. wdowcy: metrykę zgonu współmałżonka.


SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH I KOMUNIA W DOMU CHOREGO
Kościół w Kazimierzy MałejOsoby chore lub starsze, które nie mogą wychodzić z domu, mogą przystępować do spowiedzi i przyjąć Komunię św. w swoim domu.

Należy zgłosić w kancelarii (osobiście bądź telefonicznie) taką osobę podać jej nazwisko i imię oraz adres, a także numer kontaktowy i zadeklarować, czy ma to być wizyta jednorazowa, czy stała (raz w miesiącu).

Sakramentu namaszczenia chorych udziela się osobom chorym, udającym się na operację, będącym w podeszłym wieku, a także w ostatniej godzinie życia. Tak jak pozostałe sakramenty tak i sakrament namaszczenia przeznaczony jest wyłącznie dla żyjących.

Na czas udzielania sakramentu chorych: spowiedzi, Komunii św. i namaszczenia olejami św. w mieszkaniu chorego koniecznie należy przygotować:
 1. stół lub ławę, nakryć białym obrusem;
 2. postawić na nim krzyż, jedną lub dwie świeczki;
 3. naczynie z wodą świeconą i kropidło;
 4. szklankę letniej, przegotowanej wody jeśli chory ma problemy z przełykaniem;
 5. watę i spodek.W czasie spowiedzi chorego opuszczamy pokój, w którym się znajduje wraz z kapłanem, natomiast w czasie udzielania kolejnych sakramentów (namaszczenie, komunia) uczestniczymy pobożnie w tych obrzędach towarzysząc choremu swoją modlitwą.


© Kazimierza Mała 2013