ROK Z BŁ. EDMUNDEM BOJANOWSKIM

 • GALERIA ZDJĘĆ


 • Episkopat Polski ogłosił od 14 listopada 2013 do 14 listopada 2014 Rokiem Bł. Edmunda Bojanowskiego, żyjącego w XIX w. pedagoga i społecznika, założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP. by, w ten sposób uczcić, wspomnieć i promować postać bł. Edmunda Bojanowskiego jako świadka wiary.

  Dzisiaj 17.11.2013r przed Mszą św. o godz. 10.00 młodzież z s.Krystellą, przedstawiła montaż słowno muzyczny poświęcony osobie bł. Edmunda Bojanowskiego , przybliżając Jego życie i działalność.
  Edmund Bojanowski urodził się 14 listopada 1814 r. w Grabonogu koło Gostynia. W 3 maja 1850 roku założył Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny. Zmarł 7 sierpnia 1871 r. w Górce Duchownej.

  13 czerwca 1999 roku papież Jan Paweł II ogłosił Go błogosławionym czyniąc go patronem laikatu. Powiedział wtedy o nim:
  Apostolstwo miłosierdzia wypełniło (...) życie bł. Edmunda Bojanowskiego. (...) Wiedziony pełnym wrażliwości rozeznaniem potrzeb, dał początek licznym dziełom wychowawczym, charytatywnym, kulturalnym i religijnym, które wspierały materialnie i moralnie rodzinę wiejską. We wszystkich działaniach kierował się pragnieniem, by wszyscy ludzie stali się uczestnikami odkupienia. Zapisał się w pamięci jako „serdecznie dobry człowiek” (...). W swojej bogatej działalności daleko wyprzedził to, co na temat apostolstwa świeckich powiedział Sobór Watykański II. Dał przykład ofiarnej i mądrej pracy dla człowieka, Ojczyzny i Kościoła.

  Po Mszy św. oddaliśmy cześć przez ucałowanie relikwii bł. Edmunda Bojanowskiego.

  Kościół w Kazimierzy Małej
  Kościół w Kazimierzy Małej


 • GALERIA ZDJĘĆ
 • © Kazimierza Mała 2013