NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY
 • GALERIA ZDJĘĆ


 • W pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu - w tym roku 28 grudnia - Kościół katolicki obchodzi niedzielę Świętej Rodziny, odczytywany jest List pasterzy Kościoła w Polsce „Głosić z radością Ewangelię o rodzinie” Podkreślono w nim, że to właśnie rodzina jest miejscem kształtowania się człowieczeństwa i środowiskiem ewangelizacji.

  (…) Biskupi tłumaczą, że głoszenie Ewangelii rodziny to dawanie radości i nadziei oraz przekazywanie miłość, którą żyje się w rodzinie. Ponadto jest to również funkcjonowanie wśród osób, które najbardziej potrzebują naszej codziennej obecności.

  „Potrzeba dojrzałych w wierze rodziców, potrzeba świadectwa małżonków i całych rodzin, aby Ewangelia o rodzinie była przekazywana z radością i miłością wszystkim, zwłaszcza tym, których dotknął kryzys wiary, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Wiele rodzin boryka się dzisiaj z problemami niewiary swoich dzieci, zauważamy z niepokojem wzrost rozwodów i związków nieformalnych. Z tym większym przekonaniem trzeba głosić Ewangelię o rodzinie, daną wszystkim przez Boga Ojca w osobie Jezusa Chrystusa” – czytamy w liście.

  Biskupi tłumaczą, że „każda rodzina ma w sobie coś z Rodziny Nazaretańskiej. Każda rodzina potrzebuje pielęgnować w sobie ten zachwyt nad miłością. Tam, gdzie jest miłość, samotność nie istnieje”. Jednocześnie biskupi zwracają uwagę, że w codziennym zabieganiu trzeba znaleźć czas na to, aby się zatrzymać, pobyć ze sobą, porozmawiać, szukać miejsc i sytuacji, które pozwolą na budowanie trwałych więzi.

  Autorzy listu podkreślili także, że każda rodzina potrzebuje siły duchowej, aby przeciwstawić się różnym prądom usiłującym zniszczyć jej istotę i odebrać jej radość Ewangelii. „Taką siłę daje modlitwa rodzinna. To wspólne wołanie do Boga, który jest naszym Ojcem, pozwala odkryć głębię miłości złożonej w ręce ludzi. Dziś jednak nie wystarczy sama tylko modlitwa. Rodzice, wspólnoty parafialne, ruchy katolickie i stowarzyszenia muszą podejmować na bieżąco wyzwania stojące przed nami. Nie pozwólmy odebrać sobie nadziei, nie pozwólmy strącić się w przepaść samotności – zaapelowali biskupi.

  Kończąc swoje słowo, pasterze Kościoła w Polsce napisali: „Prośmy dziś za wstawiennictwem Świętej Rodziny z Nazaretu o mądrość i odwagę w głoszeniu Ewangelii o rodzinie. Prośmy, abyśmy jak Józef, Maryja i Jezus żyli na co dzień prawdziwą miłością, która bierze swój początek od Boga samego”. / z Listu Pasterskiego na Święto Świętej Rodziny- całość listu można przeczytać na stronie: episkopat.pl /

  Dzisiaj przed Mszą św. dzieci z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Zięblicach o godz. 9.45 przedstawiły „Jasełka”, pomagając nam wejść w atmosferę życia Św. Rodziny. W wcześniej Jasełka, były przedstawiane w szkole.
  Mszę św. koncelebrował ks. Michał Haśnik i ks. Proboszcz Krzysztof Balcer, po Mszy św. ks. Proboszcz skierował słowa podziękowania dzieciom, rodzicom i nauczycielom za przygotowanie i przedstawienie Jasełek.

  Kościół w Kazimierzy Małej

  Kościół w Kazimierzy Małej

  Kościół w Kazimierzy Małej

  Kościół w Kazimierzy Małej

  Kościół w Kazimierzy Małej • GALERIA ZDJĘĆ
 • © Kazimierza Mała 2013