NASI RODACY

Księża pochodzący z parafii:

ks. Kazimierz Zborowski - Pijar (Kraków)

Kościół w Kazimierzy Małej


ks. Jerzy Słupik - 1978 (Kielce)

ks. Stefan Radziszewski - 1995 (Kielce)

Kościół w Kazimierzy MałejKsięża pochowani na miejscowym cmentarzu:

Kościół w Kazimierzy Małej


ks. Longin Sokół - Szahin - 1935

ks. Leon Król - 1951

Kościół w Kazimierzy Małej
© Kazimierza Mała 2013