REFLEKSJA NA NIEDZIELĘ

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE - 29 maja 2022

Dz 1,1-11 Uniósł się w ich obecności w górę
Hbr 9,24-28;10,19-23 Chrystus wszedł do samego nieba
Łk 24,46-53 Jezus został uniesiony do nieba

Jezus, rozstając się ze swoimi uczniami i błogosławiąc ich, wstępuje do nieba. Zapewnia ich, że również po swoim odejściu zawsze będzie im towarzyszył i wspierał ich swoją mocą, by zdołali świadczyć o Nim. Wniebowstąpienie jest uwielbieniem i wywyższeniem Syna Bożego. Kiedy Pan wstąpił do nieba, zaniósł do Ojca nasze człowieczeństwo, które przyjął w łonie Matki Dziewicy, i nigdy już go nie porzuci. Mamy utkwić w Nim naszą nadzieję, która stanowi dla człowieka moc pośród cierpień, doświadczeń i przeciwieństw. Nadzieja na niebo, do którego nikt z nas nie może wejść wyłącznie o własnych siłach, wynika z przyjęcia w swoim życiu Jezusa, który prowadzi nas do radości swego Ojca.
Wsłuchajmy się w słowo Boże, aby ożywić w sobie tęsknotę za niebem.

Kościół w Kazimierzy Małej
© Kazimierza Mała 2015