REFLEKSJA NA NIEDZIELĘ

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU -18 lutego 2018

Rdz 9,8-15 Przymierze Boga z Noem po potopie
1 P 3,18-22 Woda chrztu nas ocala
Mk 1,12-15 Jezus był kuszony przez szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali

Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli odsyła nas do symboliki i znaczenia wody w życiu ludzkim, i to zarówno w wymiarze cielesnym, jak i duchowym. Księga Rodzaju ukazuje nam ludzkość po potopie, czyli po pewnej skrajnej sytuacji, gdy człowiek cierpi z powodu nadmiaru wody, natomiast Ewangelia opisuje pobyt Jezusa na pustyni, będącej miejscem, gdzie wody nie ma.
I nadmiar wody, i jej brak wprowadzają człowieka w stan kryzysu, który może doprowadzić nawet do śmierci. Wybawienie znajdziemy w Liście św. Piotra, który jednoznacznie wskazuje, że tylko woda chrztu świętego nie zabija, a daje życie.

Pozwólmy więc oczyścić się słowu Boga, abyśmy mieli prawdziwe życie.

Kościół w Kazimierzy Małej
© Kazimierza Mała 2015