REFLEKSJA NA NIEDZIELĘ

DWUNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU - 23 czerwca 2019

Za 12,10-11;13,1 Będą patrzeć na tego, którego przebili
Ga 3,26-29 Wiara w Chrystusa znosi podziały między ludźmi
Łk 9,18-24 Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź męki

Centralna miejsce, które Chrystus zajmuje w życiu człowieka, jest wyrazem prawdziwej pobożności. Święty Paweł nazywa to przyobleczeniem się w Chrystusa. Jesteśmy skłonni uważać, że owszem, to może dotyczyć osób konsekrowanych, ale żeby tak każdego ochrzczonego – to lekka przesada. Wobec takiej postawy Chrystus mówi: „Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa”. Aby stać się dziedzicem królestwa niebieskiego, trzeba jasno się określić.
Dzisiaj po raz kolejny Bóg woła nas po imieniu i pyta: za kogo uważasz Jezusa Chrystusa?

Kościół w Kazimierzy Małej
© Kazimierza Mała 2015