REFLEKSJA NA NIEDZIELĘ

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO - 31 maja 2020

Dz 2,1-11 Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym
1 Kor 12,3b-7.12-13 Duch Święty źródłem jedności chrześcijan
J 20,19-23 Weźmijcie Ducha Świętego

Jak Duch Święty działa w nas – w Kościele? Na to pytanie odpowiedź przynosi liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli. Fragment z Dziejów Apostolskich kładzie nacisk na zjednoczenie Kościoła w modlitwie. Wtedy przychodzi Duch Święty, który sprawia, że są głoszone wielkie dzieła Boże w języku każdego, kto słyszy słowo. Święty Paweł zwraca uwagę na to, że Duch Święty uzdalnia do wyznania, że Jezus jest Panem. On tworzy wspólnotę: harmonię osób i darów. Jednoczy z Panem Bogiem i między sobą. Działa dla dobra wszystkich. Słowa Ewangelii przypominają, że Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna, i dzięki Niemu przychodzi do nas łaska.
Niech Duch Święty działa w naszych sercach, kiedy będziemy słuchali słowa Bożego. Niech rozpala w nas ogień Bożej miłości.

Kościół w Kazimierzy Małej
© Kazimierza Mała 2015