REFLEKSJA NA NIEDZIELĘ

SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU - 17 lutego 2019

Jr 17,5-8 Błogosławiony, kto pokłada ufność w Bogu
1 Kor 15,12.16-20 Zmartwychwstanie Chrystusa podstawą naszej wiary
Łk 6,17.20-26 Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom

Gospodarka rolna Izraela, ale i wiele innych miejsc na świecie, gdzie brakowało wody, otrzymała nowy impuls, gdy odkryto kropelkowy system nawadniania. Miejsca pustynne zamieniły się w urodzajne pola. Co ludzie muszą wymyślić, jak wyjaśnić słowo Boże, aby nasze serce zbliżyć do Pana Boga i Jego błogosławieństw?
Co Pan Bóg musi uczynić dla nas, by nasze serca stały się urodzajnym polem lub pięknym ogrodem?
Święta Teresa z Avila modlitwę przyrównała do różnych sposobów nawadniania ogrodu. Jaka modlitwa jest nam potrzebna, aby zrozumieć i przyjąć ewangeliczne błogosławieństwa?
Słuchając Bożych błogosławieństw, poprośmy Ducha Świętego o kropelki rosy, która uczyni nasze serca zdolne do przyjęcia Bożej łaski.

Kościół w Kazimierzy Małej
© Kazimierza Mała 2015