REFLEKSJA NA NIEDZIELĘ

JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA - 22 listopada 2020

Ez 34,11-1215-17 Chrystus zna swoje owce
1 Kor 15,20-26.28 Królestwo Boże
Mt 25,31-46 Chrystus będzie sądził z uczynków miłości

W uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata – w ostatnią niedzielę roku liturgicznego – liturgia Słowa przywołuje obraz Sądu Ostatecznego. Będzie on podobny do przeglądu stada dokonanego przez pasterza. W czytaniu z Księgi proroka Ezechiela Pan Bóg mówi, że On sam będzie się troszczył o każdą owcę. Zaradzi jej potrzebom i ją osądzi. We fragmencie o sądzie z Ewangelii Świętego Mateusza Pan Jezus przyjdzie jak Pasterz i Król i oddzieli owce jako bardziej wartościowe, od mniej wartościowych kozłów. Kryterium tego osądu będą uczynki miłości wobec potrzebujących.
Wysłuchajmy dziś słowa Bożego z pragnieniem służenia Chrystusowi tak, jak do nas przychodzi, zwłaszcza w potrzebujących wsparcia.
Niech słowo Boże poruszy nasze serce.


Kościół w Kazimierzy Małej
© Kazimierza Mała 2015