REFLEKSJA NA NIEDZIELĘ

TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU - 10 listopada 2019

2 Mch 7,1-2.9-14 Wiara braci męczenników w zmartwychwstanie
2 Tes 2,16–3,5 Trwać w dobrych czynach i szerzyć Ewangelię
Łk 20,27-38 Uduchowione życie zmartwychwstałych

„Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych” – to słowa Chrystusa skierowane do małodusznych saduceuszów. Ewangelie mówią nam jasno, że zmartwychwstanie jest obietnicą daną wszystkim, którzy uwierzą w Chrystusa i przyjmą chrzest. Niektórzy bibliści byli skłonni uważać, że tak jasne wyznanie wiary w życie wieczne w Księdze Machabejskiej jest dopiskiem pobożnego mnicha. Nie ulega jednak wątpliwości, że saduceusze byli niewielką grupą spośród Żydów współczesnych Jezusowi, którzy zdecydowanie nie wierzyli w zmartwychwstanie. Może nawet dzisiaj jest więcej ochrzczonych, którzy nie wierzą w życie wieczne, niż było wszystkich saduceuszów.
Nauczanie Apostołów było jednoznaczne: zmartwychwstanie umarłych jest jedną z najważniejszych prawd wiary i bez niej nie ma udziału w życiu wiecznym.

Kościół w Kazimierzy Małej
© Kazimierza Mała 2015