REFLEKSJA NA NIEDZIELĘ

DWUDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU - 19 sierpnia 2018

Prz 9,1-6 Chleb i wino na uczcie Mądrości
Ef 5,15-20 Napełniajcie się Duchem
J 6,51-58 Chleb żywy, który zstąpił z Nieba

Głównym tematem dzisiejszych czytań jest Eucharystia ukazana jako uczta. Obraz uczty pojawia się już w pierwszym czytaniu z Księgi Mądrości. Ukazuje on jedność Boga ze swoim ludem. Zaproszenie, które uosobiona mądrość Boża kieruje do człowieka, zostaje następnie podjęte w Ewangelii. Mądrością jest bowiem nie tylko spożywanie Ciała Jezusa, lecz również przyswojenie sobie tej mądrości, którą jest On sam, na co wskazuje święty Paweł w drugim czytaniu.
Słowa Jezusa mogły jednak gorszyć słuchaczy, Prawo bowiem zabraniało spożywania czegokolwiek z krwią, która była uważana za siedzibę życia. Jedynie Bóg mógł odebrać życie. Jezus wskazuje zatem, że jest jedno z Ojcem. Również ten, który będzie pozostał w łączności z Jezusem, karmiąc się Jego Ciałem, będzie w łączności z Ojcem.

Niech Duch Święty uzdolni nas do przyjęcia tego słowa.

Kościół w Kazimierzy Małej
© Kazimierza Mała 2015