REFLEKSJA NA NIEDZIELĘ

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA - 22 kwietnia 2018

Dz 4,8-12 Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym
1 J 3,1-2 Jesteśmy dziećmi Bożymi
J 10,11-18 Jezus jest dobrym pasterzem

Pan Jezus, porównując siebie do pasterza, a nas do owiec, pragnie ukazać, że relacja, jaka zachodzi pomiędzy Nim – Dobrym Pasterzem, a Jego uczniami – owcami, jest odzwierciedleniem relacji pomiędzy Synem Bożym i Bogiem Ojcem. Uczniowie Jezusa mają udział w życiu Bożym, które jest właściwe dla Ojca i Syna.
Chrystus, dzięki swojej śmierci i zmartwychwstaniu, może wybaczać nam grzechy i wstawiać się u Boga Ojca. Grzech niewiary rodzi w człowieku lęk, natomiast przyjęcie Chrystusa otwiera drogę do przebaczenia, a w konsekwencji do pokoju serca.

Oby to słowo słuchane teraz z uwagą przyczyniło się do przemiany również naszego życia.

Kościół w Kazimierzy Małej
© Kazimierza Mała 2015