REFLEKSJA NA NIEDZIELĘ

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU - 16 grudnia 2018

So 3,14-17 Bóg jest wśród swojego ludu
Flp 4,4-7 Pan jest blisko
Łk 3,10-18 Zapowiedź nowego chrztu

Prorok Sofoniasz w swej księdze posługuje się kontrastem: w pierwszej części ogłasza zniszczenie, a w drugiej odnowienie. Grzech zasługuje na zniszczenie, a Boże miłosierdzie, wyrażone w odsunięciu wyroków, zapowiada odnowienie. Działalność tego proroka pod koniec VII wieku przed Chrystusem uprzedzała reformę religijną króla judzkiego Jozjasza.
Podobną rolę odegrał Jan Chrzciciel, który pouczał przybyłych nad Jordan, jak zmienić swoje życie,
aby przygotować serce na spotkanie z Mesjaszem.

Słuchajmy z uwagą słowa Bożego.

Kościół w Kazimierzy Małej
© Kazimierza Mała 2015