REFLEKSJA NA NIEDZIELĘ

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU - 20 października 2019

Wj 17,8-13 Mojżesz wyprasza zwycięstwo nad Amalekitami
2 Tm 3,14–4,2 Wszelkie Pismo natchnione jest pożyteczne do kształcenia w sprawiedliwości
Łk 18,1-8 Wytrwałość w modlitwie

Jak długo człowiek potrafi gorliwie się modlić? Słabość ciała i woli wyznaczają niezbyt długi czas. Niektórzy nie potrafią wytrwać w ciszy na modlitwie nawet minuty, po chwili zaczynają się kręcić i szukać jakiegoś zajęcia. Tymczasem zwycięstwo nad pokusą podczas próby zależy od wytrwałej modlitwy. Przypowieść i zachęta Jezusa skierowane do Apostołów są bardzo wymowne. Chrystus mówi o wołaniu w dzień i w nocy. Któż poza mistykami potrafi poświęcić tyle czasu na modlitwę? Czyż nawet wierzący katolicy nie mówią o darmozjadach, którzy tylko się modlą i nic nie robią? Nie byłoby zwycięstwa nad Amalekitami bez modlitwy Mojżesza. Nie byłoby mądrości bez wytrwałego studiowania Pisma Świętego.
Co dla nas więcej znaczy: opinia ludzi czy słowa Chrystusa?

Kościół w Kazimierzy Małej
© Kazimierza Mała 2015