REFLEKSJA NA NIEDZIELĘ

DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU - 19 stycznia 2019

Iz 62,1-5 Jeruzalem odnajduje swojego Oblubieńca
1 Kor 12,4-11 Różne dary Ducha Świętego
J 2,1-12 Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej

Słuchając dziś czytań, zwróćmy najpierw uwagę, że Izajaszowa zapowiedź przemiany Jerozolimy będzie źródłem jej chwały. Stanie się ona diademem w ręku Pana Boga. Natomiast przemiana wody w wino zapoczątkowała objawienie się chwały Chrystusa, sprawiła, że uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Jakiej chwały potrzebujemy, by uwierzyć w Pana Boga i rozpocząć nowe życie, pełne marzeń i radości, jak nowożeńcy z Ewangelii? Chrystus nie poskąpi nam źródła radości, nie poskąpi nam dobrego wina ani Ducha Świętego. Posłuchajmy, jakie owoce mamy wydać, i pomyślmy dzisiaj, co się powinno stać w nas pod wpływem łaski, co powinniśmy zmienić, aby chwała Pana rozbłysła w naszym życiu.
Przyjmijmy moc Ducha.

Kościół w Kazimierzy Małej
© Kazimierza Mała 2015