REFLEKSJA NA NIEDZIELĘ

DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU - 14 października 2018

Mdr 7,7-11 Mądrość to skarb najcenniejszy
Hbr 4,12-13 Skuteczność słowa Bożego
Mk 10,17-30 Rada dobrowolnego ubóstwa

Pytanie, które w Ewangelii stawia Jezusowi bogaty człowiek, powinno być postawione Bogu, bo jedynie On jest dobry. Odpowiadając, Jezus objawia się jako Bóg. W swojej odpowiedzi kładzie nacisk na przykazania związane z miłością bliźniego. Ich zachowanie pozwala na ustawienie w życiu właściwego porządku.
Do stworzenia sobie właściwej hierarchii wartości zaprasza nas również pierwsze czytanie. Wszystko to, co wymienia autor Księgi Mądrości, nie jest w stanie zaspokoić naszego pragnienia szczęścia. Posiadanie bowiem, zarówno materialne, jak i duchowe, nie może wypełnić ludzkiego serca tak, jak Boża mądrość.
Brak przywiązania do bogactwa nie jest jedynym warunkiem przyjęcia królestwa Bożego. Konieczne jest zaufanie Bogu, oddanie się Jemu.
Wobec słowa, które Pan do nas kieruje, nie możemy pozostać obojętni, jak poucza nas drugie czytanie.

Słuchajmy z uwagą.

Kościół w Kazimierzy Małej
© Kazimierza Mała 2015