REFLEKSJA NA NIEDZIELĘ

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU - 27 września 2020

Ez 18,25-28 Bóg nie chce śmierci grzesznika
Flp 2,1-11 (Flp 2,1-5) Jezus Chrystus wzorem pokory
Mt 21,28-32 Nawrócenie prowadzi do zbawienia

Słowo Boże dzisiejszej niedzieli mówi o tym, że nawrócenie to styl życia. Nie wystarczy jedna, choćby najbardziej szlachetna decyzja czy wzniosłe deklaracje, kiedy człowiek z własnej woli wraca z powrotem na utartą ścieżkę życia bez Pana Boga. Dokonany wybór grzechu nie przekreśla człowieka, kiedy zrozumie swój błąd i podejmie nawrócenie, jak czytamy w Księdze Ezechiela. Podobnie w przypowieści Pana Jezusa, którą za chwilę usłyszymy. Pokora wobec braci, o której pisze Święty Paweł w Liście do Filipian, to naśladowanie Chrystusa Pana. To szacunek dla bliźniego, dla tajemnicy jego serca.
Niech słowo Boże, które usłyszymy, uczy nas pokory i szacunku wobec Pana Boga, nas samych i naszych bliźnich. Niech nawrócenie będzie naszym stylem życia na co dzień.


Kościół w Kazimierzy Małej
© Kazimierza Mała 2015