REFLEKSJA NA NIEDZIELĘ

JEDENASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU - 17 czerwca 2018

Ez 17,22-24 Bóg podwyższa drzewo niskie
2 Kor 5,6-10 Staramy się podobać Bogu
Mk 4,26-34 Przypowieść o ziarnku gorczycy

Bóg jest Panem historii i jedynie On ma moc odbudowania królestwa Izraela. To przesłanie z Księgi Ezechiela odnajduje swoje odniesienie w dzisiejszej Ewangelii. Siewcą, który sieje ziarno, jest sam Bóg. Ziarnem tym jest zbawienie, które już zostało dane ludziom i w swoim czasie wyda owoc.
Kościół, którego symbolem jest ziarno gorczycy z drugiej przypowieści, żyje w nadziei objawienia się tego zbawienia oczekiwanego przez wszystkie narody. W przypowieści obrazują je ptaki gromadzące się na drzewie wyrosłym z małego ziarenka gorczycy lub też pośród cedrów z pierwszego czytania.
Od postawy każdego z nas zależy jednak, czy królestwo Boże objawi się również w naszym życiu, jak to podkreśla święty Paweł w drugim czytaniu.

Razem z psalmistą dziękujmy zatem Panu za to, że objawia nam słowa zbawienia.

Kościół w Kazimierzy Małej
© Kazimierza Mała 2015