REFLEKSJA NA NIEDZIELĘ

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 29 marca 2020

Ez 37,12-14 Udzielę wam mego ducha, abyście ożyli
Rz 8,8-11 Mieszka w was Duch Tego, który wskrzesił Jezusa
J 11,1-45 (J 11,3-7.17.20-27.33b-45) Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem

Niezwykle podnoszące na duchu są dzisiejsze czytania. Mówią one o Panu Bogu, który schodzi na samo dno przepaści, jaką jest nasza śmierć. Wspomina o tym prorok Ezechiel. Stanie się to, jak mówi Święty Paweł, dzięki Duchowi Bożemu, który w nas zamieszkuje. Niejako ilustracją tych słów jest opowieść o wskrzeszeniu Łazarza, którego dokonuje Pan Jezus. On przyszedł do grobu Łazarza i pojawi się wzruszony przy naszym grobie, aby nas przywrócić do życia.
Słuchajmy słowa Bożego, abyśmy stali się gotowi na spotkanie z Panem Jezusem teraz i w wieczności.

Kościół w Kazimierzy Małej
© Kazimierza Mała 2015