REFLEKSJA NA NIEDZIELĘ

DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU - 15 października 2017

Iz 25,6-10a Uczta mesjańska
Flp 4,12-14.19-20 Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia
Mt 22,1-14 Przypowieść o zaproszonych na ucztę

W Izraelu znany był zwyczaj powiadamiania gości zaproszonych na ucztę, że przygotowania zostały zakończone, a gospodarz oczekuje ich przybycia.
Temat uczty podjęty przez Pana Jezusa w Ewangelii kierował uwagę Jego słuchaczy na czasy mesjańskie. Już bowiem Stary Testament opisywał zbawienie jako ucztę mesjańską. Jednak tę pogodną wizję zakłócały zapowiedzi proroków o odrzuceniu Izraela. Przypowieść Pana Jezusa doskonale obrazuje etapy historii zbawienia: najpierw odrzucenie Bożej łaski przez Żydów, a następnie dostąpienie łaski przez pogan. Święty Paweł, dziękując Filipianom za troskę, powoła się na hojność Pana Boga, zapowiadając, że On zaspokoi wszelkie ich potrzeby.

Przyjmijmy teraz z wiarą słowo Boże, którym dobry Bóg chce nakarmić nasze dusze.

Kościół w Kazimierzy Małej
© Kazimierza Mała 2015