REFLEKSJA NA NIEDZIELĘ

26 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU - 25 września 2022

Am 6,1a.4-7 Lekkomyślność bogaczy
1 Tm 6,11-16 Zachować przykazanie nieskalane aż do przyjścia Chrystusa
Łk 16,19-31 Przypowieść o Łazarzu i bogaczu

„Bycie człowiekiem” – to znaczy okazywanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi – dotyczy każdego. Chrześcijanin jako uczeń Jezusa ma przeżywać swoje życie w kluczu miłosierdzia, które pozwala mu odkrywać wieczność pośrodku czasu. Nie można wciąż kryć się w życiu, jak uczynił to ewangeliczny bogacz, za parawanem bogactwa. Bo to czyni ślepym, nieczułym i obojętnym na los potrzebującego. Kto inwestuje tylko w doczesność i dobra materialne, musi się zadowolić tym, co one oferują, zatem tymczasowością i śmiertelnością. Kto natomiast nauczył się polegać na Bogu, zainwestował w ten sposób w życie wieczne.
Wsłuchajmy się w słowo Boże, by z odwagą stawać się darem dla innych.

Kościół w Kazimierzy Małej
© Kazimierza Mała 2015