POŚWIĘCENIE PÓL
 • GALERIA ZDJĘĆ


 • 24 maja w naszej parafii według wyznaczonego grafiku odbyło się błogosławieństwo pól.
  Mieszkańcy Kazimierzy Małej spotkali się po sumie przy kościele parafialnym.
  Jakuszowice – o godz.14.00; Hołdowiec – o godz. 14.20; Cło – o godz. 14.40; Wymysłów – o godz. 15.00; Zbeltowice – o godz. 15.20; Zagórzyce – o godz. 16.00; Zięblice o godz. 14.00.
  Przy umajonych kwiatami kapliczkach i krzyżach modliliśmy się kolejno o:
  • błogosławieństwo Boże dla każdej pracy, a szczególnie dla pracy rolnika;
  • pomyślne urodzaje i zbiory;
  • odwrócenie nieszczęść;
  • zgodę, miłość i błogosławieństwo Boże dla wszystkich mieszkańców.

  Kościół w Kazimierzy Małej
  Kościół w Kazimierzy Małej
  Kościół w Kazimierzy Małej


 • GALERIA ZDJĘĆ

 • © Kazimierza Mała 2013