OGŁOSZENIA PARAFIALNE

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 18.02. 2018
 1. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół przypomina nam prawdę, że każdy z nas jest kuszony.
  Pan Jezus także nie był w swoim ziemskim życiu wolny od pokus. Pokazał nam jednak, jak należy
  z nimi walczyć.
 2. Nabożeństwa pasyjne, w których rozważamy mękę Pańską, przygotowują nas do głębszego przeżywania tajemnicy odkupienia człowieka.
  Na nabożeństwo drogi krzyżowej zapraszamy w piątek o godz.16.30, i w niedzielę po sumie; na gorzkie żale w niedzielę o godz. 11.40.
 3. Już dzisiaj informujemy, że tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej wspólnocie parafialnej odbędą się w dniach od 11/ IV niedziela Wielkiego Postu/ do wtorku 13 marca. Spowiedź 13 marca.
 4. W piątek po drodze krzyżowej spotkanie przygotowawcze przed sakramentem bierzmowania.
  Obecność wszystkich obowiązkowa
 5. Za tydzień przypada niedziela Ad gentes – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami.
  O godz. 16.00 spotkanie Kręgu Biblijnego.
 6. Od dzisiejszej niedzieli w parafii pw Podwyższenia Krzyża Świętego w Kazimierzy Wielkiej rozpoczyna się kurs przedmałżeński. Początek spotkań o godz. 17.00. Kto zamierza zawrzeć związek małżeński a nie posiada takiego zaświadczenia to prosimy o uczestniczenie w nim.
 7. Pamiętamy o solenizantach i jubilatach, których polecamy Bożej opiece. 8. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• 22 II – św. Piotr Apostoł (I w.), pierwszy biskup Rzymu, papież, nauczyciel wiary i wierny naśladowca Chrystusa.
Kościół w Kazimierzy Małej
© Kazimierza Mała 2015