OGŁOSZENIA PARAFIALNE

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO - 31 maja 2020
 1. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego „Zielone Świątki”, kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnice Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”. On umacnia to co słabe, prostuje to co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. On wszystkiego nas nauczy. Tylko otwórzmy się na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą.
 2. Jutro drugi dzień Zielonych Świąt - święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej Macierzyńskiemu Sercu. Papież Święty Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja odgrywa w historii zbawienia i w Kościele.
  Msze św o godz. 8.00 i 18.00. Ks. Biskup znosi dyspensę.
 3. Jutro też przypada Międzynarodowy Dzień Dziecka. Wspólnie módlmy się o czyste i dobre serca dla nich, o ich duchowy wzrost i bezpieczeństwo w trudnych czasach.
 4. W czwartek, 4 czerwca, święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Dzień szczególnej modlitwy za powołanych do kapłaństwa, o ich świętość i wytrwałość w kapłańskim posługiwaniu.
 5. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek, dzień Komunii św. wynagradzającej za grzechy osobiste i całego świata. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.30, w tym czasie również okazja do spowiedzi św. Wieczorna Msza Święta wynagradzająca oraz pierwszopiątkowe nabożeństwo o god18.00. o 17.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia.
  Rano udam się do osób do których przybywam w I piątki z posługą kapłańską i sakramentalną.
 6. W sobotę przypada 10. rocznica uroczystej beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki. Przez wstawiennictwo tego polskiego błogosławionego będziemy prosili o sprawiedliwość społeczną w naszej Ojczyźnie oraz o mądrość i roztropność dla rządzących naszym narodem.
 7. W przyszłą niedzielę, 7 czerwca - uroczystość Najświętszej Trójcy, która kończy okres wielkanocny.
  */ Ks. Stefan Radziszewski będzie też przeżywał za tydzień Jubileusz 25-lecią święceń kapłańskich.
  Na wszystkich Mszach świętych udzieli specjalnego błogosławieństwa i rozda pamiątkowe obrazki jubileuszowe. Główna Msza św z życzeniami dla Jubilata będzie o godz. 12.00. 8. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

• 3 VI – św. Karol Lwanga i towarzysze (†1886), męczennicy z Ugandy, którzy oddali życie dla Chrystusa,
• 5 VI – św. Bonifacy (673-754), bp i męczennik, benedyktyn, misjonarz i apostoł Niemiec.
Kościół w Kazimierzy Małej
© Kazimierza Mała 2015