OGŁOSZENIA PARAFIALNE

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 29 marca 2020
  1. Od dzisiejszej – 5 niedzieli Wielkiego Postu – zmienia się charakter tego okresu. Towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłania się krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej.
  2. W czwartek, 2 kwietnia, przypada 15. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II. Przez jego wstawiennictwo możemy prosić Boga o potrzebne dla nas łaski i ratunek w obecnym położeniu i wyjściu z obecnej sytuacji. Św. Papież przez długie lata swojego pontyfikatu własnym przykładem uczył nas, jak oddać się całkowicie Chrystusowi, Maryi i u Nich szukać ratunku. Dał przykład jak świadczyć o wierze. Starajmy się go jak najbardziej naśladować.
  3. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek. Pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. Dopiero serce pojednane z Bogiem i z bliźnimi jest sercem wielkodusznym. Spowiedź w godz.16.30 – 17.00 i w sobotę o 17.00. w związku z obecną sytuacją nie udam się do chorych, do których przybywam w I piątki. Jest zalecenie aby kapłani udawali się do chorych w poważnych, niebezpiecznych dla zdrowia i życia stanach.
  4. Starajmy się podchodzić odpowiedzialnie do obecnej sytuacji. Stosować do przepisów i zarządzeń władz. Od przyszłej niedzieli na pewno będzie transmisja na stałe przez Internet z naszego kościoła. Nie narażajmy niepotrzebnie siebie i innych na niepotrzebne zagrożenia i narażenia. Traktujmy to jako pokutę wielkopostną, niesienie krzyża drogę do jeszcze większego zjednoczenia z Bogiem. Za niestosowanie się do zarządzeń są przewidziane kary. Chciejmy tego uniknąć tego. Z modlitwą oczekujmy zakończenia trwania epidemii i zapanowania nad nią.
  5. Przyszła niedziela, 5 kwietnia, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej – Niedzielą Palmową. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana. Podczas Mszy Świętych pobłogosławimy przyniesione palmy i gałązki wierzbowe, które będą przypominały jerozolimskie palmy, słane pod stopy wjeżdżającego do Świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza.
  6. Są do nabycia baranki wielkanocne Caritas.
  7. Kościół w Kazimierzy Małej
© Kazimierza Mała 2015