UROCZYSTOŚĆ OFIAROWANIA PAŃSKIEGOUroczystość Ofiarowania Pańskiego przypada czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu. Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia.
Podczas każdej Mszy św. było błogosławieństwo świec tzw. Gromnic. A na Mszy św. o godz. 16.00 było poświęcenie świec , dzieciom klas III – przygotowującym się do I Komunii Świętej.
Od 1997 r. 2 lutego Kościół powszechny obchodzi ustanowiony przez Jana Pawła II Dzień Życia Konsekrowanego, poświęcony modlitwie za osoby, które oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom w niezliczonych zakonach, zgromadzeniach i instytutach świeckich.


Kościół w Kazimierzy Małej
Kościół w Kazimierzy Małej
Kościół w Kazimierzy Małej

© Kazimierza Mała 2013