NASZA MATKA BOŻA FATIMSKA W NOWEJ KORONIE.W 100 rocznicę objawień w Fatimie , nasza Matka Boża Fatimska, noszona w procesji podczas nabożeństw fatimskich, otrzymała nową koronę ufundowaną dzięki pani Anecie Walczak Grdeń.
Figura ta ustawiona jest na stałe na nowym postumencie.

Składamy pani Anecie serdeczne podziękowanie.

Kościół w Kazimierzy Małej© Kazimierza Mała 2013