NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ

 • GALERIA ZDJĘĆ


 • Droga Krzyżowa jest nabożeństwem nawiązującym do przejścia Pana Jezusa od pretorium Piłata na wzgórze Golgoty.
  Męka rozważana jest w 14 symbolicznych stacjach. Rozważając treść kolejnych stacji mają one nas pobudzać wtedy do osobistej rewizji życia. Każde zaś z wydarzeń Drogi Krzyżowej jest zaproszeniem, by współpracować z Bożą łaską.
  W czasie trwania nabożeństwa powinna dokonać się ocena stopnia naszej przynależności do Chrystusa, to znaczy czy bierzemy swój krzyż i Go naśladujemy.
  W naszym kościele odprawiana jest wspólna Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu i w niedzielę po sumie.

  Kościół w Kazimierzy Małej

  Kościół w Kazimierzy Małej

  Kościół w Kazimierzy Małej


 • GALERIA ZDJĘĆ

 • © Kazimierza Mała 2013