ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO I DZIEŃ KANONIZACJI JANA XXIII I JANA PAWŁA II

 • GALERIA ZDJĘĆ


 • Dziś Święto Miłosierdzia Bożego i dzień kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II. Podczas mszy św. chcemy Bogu podziękować za dar kanonizacji.
  Święto ku czci Bożego Miłosierdzia ustanowione w 2000 r. przez papieża Jana Pawła II podczas kanonizacji św. Faustyny Kowalskiej.
  Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).
  W Niedzielę Bożego Miłosierdzia i jednocześnie dzień kanonizacji Jana Pawła II (27 kwietnia), Iskra Miłosierdzia , dotrze do naszych rodzin.
  Każdy kto przyniósł świecę, po Mszy św. mógł zapalić od świecy zapalonej „iskrą miłosierdzia”, by w rodzinnym gronie ,wspólnie pomodlić się o Boże Miłosierdzie dla całego świata.
  W ten sposób każda osoba będzie mogła doświadczyć blasku Bożego Miłosierdzia.
  O to słowa rodzinnej modlitwy przy świetle Kanonizacyjnej Iskry Miłosierdzia:

  "Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
  Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei.
  Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata."
  Po Mszy św. oddaliśmy cześć przez ucałowanie relikwii, Krwi św. Jana Pawła II.

  Kościół w Kazimierzy Małej

  Kościół w Kazimierzy Małej

  Kościół w Kazimierzy Małej

  Kościół w Kazimierzy Małej • GALERIA ZDJĘĆ
 • © Kazimierza Mała 2013