NADZWYCZAJNY MIESIĄC MISYJNY – PAŹDZIERNIK 2019

Październik został ogłoszony przez papieża Franciszka Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Okazją do tego jest setna rocznica opublikowania przez Benedykta XV Listu apostolskiego Maximum illud. Dokumentem tym pragnął rozbudzić w całym Kościele świadomość obowiązku misyjnego.
Przez cały miesiąc będziemy podczas nabożeństw różańcowych modlić się za misjonarki i misjonarzy
oraz za kraje misyjne.

Mottem Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego są słowa: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją
w świecie”.
Jest to krzyż misyjny opasujący swymi ramionami kulę ziemską. Poszczególne kolory odwołują się do barw, które tradycyjnie symbolizują kontynenty: czerwony – Ameryka, zielony – Afryka, niebieski – Oceania,
żółty – Azja, biały – Europa. Słowa „Ochrzczeni i Posłani”, które towarzyszą obrazowi, wskazują
na dwa charakterystyczne elementy każdego chrześcijanina: chrzest i głoszenie – dar i zadanie (misję).

Kościół w Kazimierzy Małej


Modlitwa na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

Boże Ojcze, Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus, po zmartwychwstaniu powierzył swoim uczniom misję: „Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”. Ty nam przypominasz, że przez chrzest zostaliśmy włączeni w misję Kościoła. Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski, byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii, aby misja powierzona Kościołowi, wciąż jeszcze daleka do zrealizowania, mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby niesienia światu życia i światła. Spraw, byśmy tak działali, aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością i miłosierdziem Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

© Kazimierza Mała 2013