LITURGICZNE WSPOMNIENIE ŚW.SIOSTRY FAUSTYNY

Liturgiczne wspomnienie św. Siostry Faustyny przypada 5 października.
Święta Siostra Faustyna została nam dana jako wzór świętości, głębokiego zjednoczenia z Bogiem.
W swoim "Dzienniczku" wspomina, że wiele osób prosiło Ją o wstawiennictwo, o modlitwę. Wypraszała łaski dla dusz czyśćcowych, przede wszystkim wypraszała laskę ufności w Boże miłosierdzie.
W tym dniu szczególnie zanosiliśmy modlitwy za wstawiennictwem św. Siostry Faustyny.
Po Mszy św. została odśpiewana litania do św. Faustyny, później wierni zgromadzeni na modlitwie mogli ucałować relikwiarz z relikwiami św. Siostry Faustyny - Apostołki Miłosierdzia.
Do naszej świątyni relikwie św. Siostry Faustyny zostały wprowadzone 22 września 2013r. i zostały umieszczone w bocznym ołtarzu- Bożego Miłosierdzia.Kościół w Kazimierzy Małej


Kościół w Kazimierzy Małej


Kościół w Kazimierzy Małej
© Kazimierza Mała 2013