KROMKA SŁOWA BOŻEGO


Kromka słowa Bożego - wideokomentarz do niedzielnych ewangelii
Czy chcesz być oczyszczony?- 15 II 2015; Mk 1,40-45

Wideokomentarz ( kliknij - Czy chcesz być oczyszczony? )
Czy chcesz być oczyszczony?


Kościół w Kazimierzy Małej


© Kazimierza Mała 2015