KROMKA SŁOWA BOŻEGO


Kromka słowa Bożego - wideokomentarz do niedzielnych ewangelii
Odkryć Tajemnicę - 25 I 2015; Mk 1,14-20

Wideokomentarz ( kliknij - Odkryć Tajemnicę )
Odkryć Tajemnicę


Kościół w Kazimierzy Małej


© Kazimierza Mała 2013