MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY:„ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II - ŚWIADEK MIŁOSIERDZIA ”.
 • GALERIA ZDJĘĆ

 • W dniu 20 maja 2016 roku Samorządowa Szkoła Podstawowa w Zięblicach zorganizowała V Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II pod hasłem:

  „Święty Jan Paweł II - Świadek Miłosierdzia ”.

  Konkurs został zorganizowany w celu przybliżenia uczniom wartości zawartych w nauczaniu św. Jana Pawła II oraz kształtowania wśród młodzieży postawy miłosierdzia wobec drugiego człowieka.


  Zmagania uczestników konkursu oceniało Jury w składzie:
  1. przewodniczący Jury - ksiądz Czesław Parkita
  2. - siostra Wiktoriana Kita ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP
  3. - Beata Czapla
  4. - Edyta Mikina

  W konkursie wzięło udział 24 uczniów ośmiu szkół:
  SSP Cudzynowice
  SSP Gorzków
  SSP nr 1 w Kazimierzy Wielkiej
  SSP nr 3 w Kazimierzy Wielkiej
  SSP Kamieńczyce
  Szkoła Podstawowa w Ostrowie,
  SSP Wielgus
  SSP Zięblice


  Konkurs składał się z dwóch części. Na początku trzyosobowe drużyny uczniów z każdej szkoły odpowiadały na pytania dotyczące wydarzeń związanych z życiem św. Jana Pawła II, i św. Faustyny Kowalskiej oraz Rokiem Miłosierdzia.
  Natomiast w drugiej części konkursu każda trzyosobowa grupa uczestników przedstawiła scenkę rodzajową, nawiązującą swoją treścią do uczynków miłosierdzia. W przedstawieniach trwających 5-10 minut uczniowie zaprezentowali w bardzo interesującej formie kilka uczynków miłosierdzia, m. in. głodnych nakarmić, chorych nawiedzać, urazy chętnie darować, krzywdy cierpliwie znosić, modlić się za żywych i umarłych.
  Zwycięzcami konkursu zostały drużyny uczniów ze szkół:

  I miejsce - Samorządowa Szkoła Podstawowa w Cudzynowicach

  II Samorządowa Szkoła Podstawowa w Zięblicach

  III miejsce - Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gorzkowie

  Wszyscy uczestnicy konkursu dzięki swoim opiekunom zaprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy. Do wykonania scenek rodzajowych młodzież użyła wielu rekwizytów i dekoracji, dzięki czemu przedstawienia były niezwykle interesujące i niosły bardzo ważne przesłanie o potrzebie czynieniu miłosierdzia wobec swoich kolegów oraz bliższych i dalszych osób.
  Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy za udział w konkursie i pamiątkowe upominki.

  Kościół w Kazimierzy Małej
  Kościół w Kazimierzy Małej

  Kościół w Kazimierzy Małej

  Kościół w Kazimierzy Małej

  Kościół w Kazimierzy Małej

  Kościół w Kazimierzy Małej

  Kościół w Kazimierzy Małej

 • GALERIA ZDJĘĆ
 • © Kazimierza Mała 2013