MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY:„ŚW. JAN PAWEŁ II I BŁ. EDMUND BOJANOWSKI - TROSKA O RELIGIJNE WYCHOWANIE DZIECI I MŁDZIEŻY.”
 • GALERIA ZDJĘĆ

 • W dniu 23 maja 2014 roku Samorządowa Szkoła Podstawowa w Zięblicach zorganizowała III Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.
  W tym roku konkursowi przyświecało hasło:

  „Święty Jan Paweł II i Błogosławiony Edmund Bojanowski- Troska o Religijne Wychowanie Dzieci i Młodzieży ”.


  Inspiracją do zorganizowania konkursu była kanonizacja papieża Jana Pawła II oraz 200 rocznica urodzin bł. Edmunda Bojanowskiego.


  Konkurs został zorganizowany w celu poszerzenia wśród uczniów wiadomości o życiu, osobowości i wartościach zawartych w nauczaniu św. Jana Pawła II i bł. Edmunda Bojanowskiego oraz zachęcenia dzieci do kształtowana życia według wskazań tych dwóch wielkich polaków.
  Konkurs był również okazją do integracji dzieci i nawiązania bliższych kontaktów koleżeńskich między uczniami z różnych szkół podstawowych.

  Głównym inicjatorem konkursu była siostra zakonna Krystella Pacyna, która należy do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP, założonego przez bł. Edmunda Bojanowskiego.
  Zmagania uczestników konkursu oceniało Jury w składzie:
  1. przewodniczący Jury - ksiądz Mariusz Rozin
  2. siostra prowincjalna Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP w Krakowie – s.M.Paula Gniadek
  3. Alicja Gola
  4. Aneta Połentek
  5. Krzysztof Kuchnecki

  Konkurs adresowany był do uczniów klas IV –VI szkoły podstawowej i odbywał się w dwóch etapach: szkolnym i międzyszkolnym. W etapie międzyszkolnym wzięło udział 30 uczniów dziesięciu szkół:
  - z gminy Kazimierza Wielka:
  SSP Cudzynowice
  SSP Gorzków
  SSP nr 1 w Kazimierzy Wielkiej
  SSP nr 3 w Kazimierzy Wielkiej
  SSP Kamieńczyce
  SSP Wielgus
  SSP Zięblice
  z gminy Czarnocin:
  Szkoła Podstawowa w Sokolinie.
  z gminy Opatowiec:
  Szkoła Podstawowa w Krzczonowie
  z gminy Proszowice:
  Szkoła Podstawowa w Ostrowie


  Międzyszkolny konkurs składał się z dwóch części - pisemnej i ustnej. Po części pisemnej jury wyłoniło najlepszych uczniów z każdej szkoły, którzy następnie odpowiadali na pytania dotyczące wydarzeń związanych z życiem św. Jana Pawła II i bł. Edmunda Bojanowskiego.
  W części ustnej konkursu uczestniczyli jako widzowie wszyscy uczniowie szkoły podstawowej w Zięblicach, którzy z zainteresowaniem obserwowali zmagania uczestników konkursu, poszerzając równocześnie swoją wiedzę na temat dwóch wielkich Polaków.
  Wszyscy uczestnicy konkursu dzięki swoim opiekunom zaprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy. W czasie oczekiwania na wyniki konkursu uczniowie wysłuchali piosenek o św. Janie Pawle II i bł. Edmundzie Bojanowskim, w wykonaniu chórku ze szkoły podstawowej w Zięblicach.
  Zwycięzcami konkursu zostały trzy uczennice:

  I miejsce - Julita Purchla - Samorządowa Szkoła Podstawowa w Zięblicach

  II miejsce –Julia Sodo - Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 w Kazimierzy Wielkiej

  III miejsce - Julia Błajszczak - Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Kazimierzy Wielkiej

  Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy za udział w konkursie i pamiątkowe upominki. Uczestników konkursu zaszczycił swoją obecnością Sekretarz Gminy Kazimierza Wielka – Pan Zbigniew Kołton, który pogratulował uczniom tak wysokiego poziomu wiedzy.
  Również siostra prowincjalna ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP - s.M. Paula Gniadek gratulowała uczestnikom konkursu bardzo dużej wiedzy, zachwycona była także przyjazną atmosfera, jaka panowała między uczniami. Wyraziła radość że mogła uczestniczyć w organizowanym konkursie.

  Kościół w Kazimierzy Małej
  Kościół w Kazimierzy Małej

  Kościół w Kazimierzy Małej

  Kościół w Kazimierzy Małej

 • GALERIA ZDJĘĆ
 • © Kazimierza Mała 2013