KOMUNIKAT KURII DIECEZJALNEJ I SŁOWO BISKUPA DIECEZJALNEGO

KOMUNIKAT KURII DIECEZJALNEJ - 13 marca 2020
 1. W związku z zagrożeniem powodowanym przez epidemię koronawirusa oraz podjętymi przez władze państwowe decyzjami, od dnia 13 marca br. przez najbliższe dwa tygodnie w Diecezji Kieleckiej będą obowiązywały następujące zasady postępowania:

 2. Zawiesza się:
  - przygotowanie i celebracje sakramentu bierzmowania;
  - wielkopostne rekolekcje szkolne i osobne spotkania dla dzieci i młodzieży;
  - uroczystości i wydarzenia o zasięgu ponadparafialnym i mające miejsce poza budynkiem kościoła, jak plenerowe drogi krzyżowe, pielgrzymki, itp.
 3. Zaleca się:
  - przekazywanie znaku pokoju przez ukłon;
  - powstrzymanie się od ucałowania krzyży i relikwii;
  - zachowanie szczególnej ostrożności we wszelkich kontaktach duszpasterskich.
 4. W zależności od decyzji Konferencji Episkopatu Polski i władz świeckich niniejszy komunikat będzie uzupełniany.


 5. Ks. Mirosław Cisowski
  Dyrektor Duszpasterstwa Diecezji Kieleckiej


  SŁOWO BISKUPA DIECEZJALNEGO

  1. Drodzy Diecezjanie, bracia i siostry! Smutek i przygnębienie, jakie pojawiły się w wielu miejscach na świecie wywołane epidemią koronawirus dosięgają i naszych życiowych sytuacji w Polsce. Taka sytuacja budzi nasze słuszne obawy. Jednak wiara i płynąca z niej nadzieja nakazuje nam ufać Bogu, który jest miłością (por. 1 J 4,16). On głosem swojego Bożego Syna Jezusa Chrystusa daje nam odpowiedź na nasze pytanie: „Panie, do kogóż pójdziemy?” (J 6,68). I słyszymy pełne troski wołanie Boskiego Odkupiciela: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie” (Mt 11,28-30).

  2. Jezus Chrystus pokrzepia nas swoim Słowem Dobrej Nowiny, łaską sakramentów świętych, a szczególnie Eucharystii. Stawia też wokół nas ewangelicznie dobrych ludzi i kompetentnych pracowników służb medycznych i sanitarnych, którzy udzielają stosownych rad i zaleceń. Ufając, że „Bóg jest większy” (1 J 3,20) modlimy się gorąco i nie zamykamy naszych kościołów i kaplic. W tej sytuacji mamy prawo być wrażliwi i roztropnie ostrożni, dlatego, jeśli jest takim wasze życzenie, przyjmujcie Komunię św. na rękę w sposób tego najgodniejszy. Niech nikt - wbrew swojej wrażliwości - nie czuje się zraniony w swoim sumieniu z racji nieuczestniczenia w niedzielnej Eucharystii, zwłaszcza osoby starsze. Niech jednak modlitwa wypełni ten czas w naszych domach, zwłaszcza Różaniec św. i koronka do Bożego Miłosierdzia. Za wzorem dobrego Samarytanina i świętych, tak jak św. Szymon z Lipnicy i św. Alojzy Gonzaga, nie ograniczajmy posługi wobec chorych, posług pogrzebowych i tych wynikających z racji duszpasterskich. Naszym nabożeństwom wielkopostnym - Drodze Krzyżowej i Gorzkim Żalom - nadajmy charakter przebłagalny, a po każdej Mszy św. śpiewajmy suplikacje.

  3. W takiej sytuacji nie bez znaczenia są wszystkie komunikaty władz państwowych, służb medycznych oraz głos Konferencji Episkopatu Polski. Pełni ufności w Bożą dobroć i miłosierdzie swoimi uczyńmy słowa: „Niech więc Twoje oczy będą otwarte na błaganie Twego sługi i błaganie Twego ludu (…) ilekroć będą wołać do Ciebie” (1 Krl 8,52). Niech Matka Boża Łaskawa Kielecka wstawia się za nami u Boga. Moi drodzy! Miejcie pewność, że zawsze macie swoje miejsce w mojej modlitwie i pasterskiej trosce mojego serca.


  4. Z darem błogosławieństwa i modlitwy

   Wasz Biskup
   † Jan Piotrowski
   DYSPENSA OD OBOWIĄZKU NIEDZIELNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ - DEKRET

   1. W związku z rosnącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, mając na względzie troskę o życie i zdrowie wiernych na terenie Diecezji Kieleckiej, kierując się normą kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., niniejszym udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
    - osobom w podeszłym wieku,
    - osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
    - dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
    - osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

   2. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie polecam, aby osoby korzystające z niniejszej dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie oraz w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez udział we Mszy Świętej transmitowanej za pośrednictwem radia, telewizji lub internetu.
    Jednocześnie wprowadzam jako obowiązujące na terenie Diecezji Kieleckiej
    Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.


    † Jan Piotrowski
    BISKUP KIELECKI

© Kazimierza Mała 2013