KOLĘDA NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 08 - 15 STYCZNIA


Kolęda (wizyta duszpasterska) Związana jest z błogosławieństwem dla rodziny i domostwa.

Stół przygotowany na wizytę duszpasteską: świece, kropidło, krzyż, woda święcona

Kościół w Kazimierzy Małej


Poniedziałek - 08.01

– od godz. 9.00 -Zięblice; początki 1 ksiądz od Krzyża ,
2 ksiądz od Bugaja

Wtorek - 09.01

– od godz. 9.00 - Zagórzyce; początki 1 ksiądz od p. Podkowa,
2 ksiądz od p. S. Zarzyckiego

Czwartek - 11.01

- od godz. 9.00 - Gabułtów; początek 1 ksiądz od p. Sitko do p. Bartosik,
2 ksiądz Wymysłów

Piątek - 12.01

–od godz. 9.00 - Gabułtów; początki 1 ks. od p. Gajda,
2 ksiądz od p. Oracz środek wsi

Sobota - 13.01

– od godz. 9.00 - Jakuszowice – od 9.00 1 ksiądz od p. Ratajczak,
2 ksiądz od p. Smaga

Poniedziałek - 15.01

– od godz. 9.00 - Kazimierza Mała; początki 1 ksiądz od p. Góra
2 ksiądz od p. Aliny Galwas

- od godz. 16.00 - od p. Kożuch i od p. Gruszka
© Kazimierza Mała 2013