JUBILEUSZ 50-LECIA KAPŁAŃSTWA KS.KAZIMIERZA ZBOROWSKIEGO

 • GALERIA ZDJĘĆ


 • W niedzielę 4 maja została odprawiona Msza Św. Jubileuszowa z racji 50-lecia kapłaństwa ks. Kazimierza Zborowskigo, Pijara pochodzacego z parafii Kazimierza Mała, obecnie pełniącego funkcję Ojca duchownego Dekanatu Jelenia Góra.
  Mszę św. koncelebrowało czterech ksieży: ks. jubilat Kazimierz Zborowski, ks Tomasz Jędruch-rektor seminarium o.Pijarów w Krakowie, ks.proboszcz Krzysztof Balcer, ks.prof. Mariusz Rak.
  W Mszy św. uczestniczyły poczty sztandarowe oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Zięblic, Gabułtowa i Zagórzyc z racji święta Św. Floriana. Uroczystość uświetniła również Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Zięblic pod batutą mgr Zbigniewa Janika.
  W imieniu całej parafii delegacja parafian i młodzieży ze scholi złożyła dostojnemu ks. Jubilatowi życzenia z okazji 50-lecia kapłaństwa.
  Ks. Kazimierz Zborowski z rozrzewnieniem wspominał młodzieńcze lata spędzone w rodzinnych stronach, przytaczając słowa Jana Pawła II ,, Tu wszystko się zaczęło ... '' .
  Ks.Jubilat dziękował zebranym parafianom za pamięć i modlitwę, a na zakończenie Mszy św. udzielił wszystkim wiernym jubileuszowego błogosławieństwa i rozdał pamiątkowe obrazki.

  Życzymy księdzu Jubilatowi, by owoce kapłańskiego posługiwania trwały i rozwijały się w sercach wiernych.
  Niech Pan Bóg błogosławi w pracy duszpasterskiej i wspomaga przy zbieraniu obfitego żniwa z zasiewu dokonywanego już przez 50 lat.
  Szczęść Boże.

  Krótki filmik z jubileuszu. ( kliknij - Jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks.Kazimierza Zborowskiego. )

  Jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks.Kazimierza Zborowskiego- wprowadzenie

  Jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks.Kazimierza Zborowskiego - cd.

  Plurimos Annos

  Kościół w Kazimierzy Małej
  Kościół w Kazimierzy Małej
  Kościół w Kazimierzy Małej • GALERIA ZDJĘĆ


 • © Kazimierza Mała 2013