TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN



Dzisiaj rozpoczęliśmy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan ( 18-25 stycznia), będzie przebiegał pod hasłem „Jezus rzekł do Samarytanki: »Daj mi pić!«”.
Mszę św. sprawował i słowo Boże wygłosił ks. mgr Michał Olejarczyk z Kielc.


Kościół w Kazimierzy Małej
Kościół w Kazimierzy Małej





© Kazimierza Mała 2013