IV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O JANIE PAWLE II I ŻYCIU KONSEKROWANYM

 • GALERIA ZDJĘĆ


 • W dniu 29 maja 2015 roku Samorządowa Szkoła Podstawowa w Zięblicach zorganizowała IV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.
  W tym roku konkursowi przyświecało hasło:
  „ ROK 2015 – ROKIEM ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II ORAZ ŻYCIA KONSEKROWANEGO ’’
  Inspiracją do zorganizowania konkursu była pierwsza rocznica kanonizacji papieża Jana Pawła II oraz przyjęcie przez Sejm RP uchwały, że rok 2015 będzie Rokiem Jana Pawła II, jak również ogłoszenie przez Papieża Franciszka roku 2015 – Rokiem Życia Konsekrowanego.
  Celem konkursu było utrwalenie wspomnień związanych z osobą Jana Pawła II, postaci, która wywarła znaczący wpływ na losy nie tylko naszego kraju, ale i całego współczesnego świata oraz przybliżenie uczniom istoty i wartości życia konsekrowanego.
  Konkurs był również okazją do integracji dzieci i młodzieży oraz nawiązania bliższych kontaktów koleżeńskich między uczniami z różnych szkół podstawowych.
  Głównym inicjatorem konkursu była siostra zakonna Krystella Pacyna, która należy do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej.
  Zmagania uczestników konkursu oceniało Jury w składzie:
  • przewodniczący Jury - ksiądz Wiesław Chęcina – Wizytator Rejonowy Religii
  • siostra prowincjalna Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP w Krakowie – s. M. Paula Gniadek
  • Edyta Mikina
  • Anna Michno
  • Aneta Połentek

  Konkurs adresowany był do uczniów klas IV –VI szkoły podstawowej i odbywał się w dwóch etapach: szkolnym i międzyszkolnym. W etapie międzyszkolnym wzięło udział 25 uczniów dziewięciu szkół:
  - z gminy Kazimierza Wielka:
  SSP Cudzynowice,
  SSP Gorzków,
  SSP nr 1 w Kazimierzy Wielkiej,
  SSP nr 3 w Kazimierzy Wielkiej,
  SSP Kamieńczyce,
  SSP Zięblice
  - z gminy Opatowiec: Szkoła Podstawowa w Krzczonowie
  - z gminy Proszowice: Szkoła Podstawowa w Ostrowie
  - z gminy Szczurowa: Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaborowie
  Międzyszkolny konkurs składał się z dwóch części - pisemnej i ustnej.
  Po części pisemnej jury wyłoniło najlepszych uczniów z każdej szkoły, którzy następnie odpowiadali na pytania dotyczące wydarzeń związanych z życiem i pontyfikatem św. Jana Pawła II oraz zagadnieniami dotyczącymi różnorodnych form życia konsekrowanego.
  W czasie oczekiwania na wyniki konkursu młodzież przybliżyła historię i znaczenie Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w 2016 r. w Krakowie, chórek "Spes" umilił czas oczekiwania pieśniami o Bożym Miłosierdziu i o św. Janie Pawle.
  Zwycięzcami konkursu zostały trzy uczennice:
  • I miejsce - Aleksandra Wędel - Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gorzkowie
  • II miejsce –Aleksandra Szarlińska - Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Kazimierzy Wielkiej
  • III miejsce - Alicja Kozik - Samorządowa Szkoła Podstawowa w Cudzynowicach

  Wyróżnienia otrzymali uczniowie:
  Stanisław Warchoł - Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kamieńczycach
  Małgorzata Mądrzyk – Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaborowie
  Kaja sikora - Samorządowa Szkoła Podstawowa w Zięblicach
  Karolina Maj - Szkoła Podstawowa w Ostrowie
  Maja Kowalska - Szkoła Podstawowa w Krzczonowie
  Patrycja Garbarz - Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 w Kazimierzy Wielkiej
  Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy za udział w konkursie i pamiątkowe upominki.
  Na zakończenie konkursu głos zabrał ks. Wizytator Wiesław Chęcina, który wyraził ogromne zadowolenie z tego, iż zorganizowano konkurs dotyczący życia Jana Pawła II i życia konsekrowanego. Zwrócił się także do uczestników konkursu, aby wynieśli z tego spotkania same najlepsze wartości i szanowali osoby konsekrowane, ponieważ czynią one wiele dobrego dla społeczeństwa, nawet wtedy, gdy nikt ich nie widzi.
  Siostra prowincjalna ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP , s. M. Paula Gniadek gratulowała uczestnikom konkursu bardzo dużej wiedzy. Podkreśliła, że uczniowie prezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy. Siostra podziękowała również wszystkim organizatorom za przygotowanie konkursu na tak wysokim poziomie.
  Wszystkim składamy serdeczne podziękowanie,którzy przyczynili się do konkursu: p. Dyrektor szkoły w Zięblicach, nauczycielom i sponsorom.

  Kościół w Kazimierzy Małej
  Kościół w Kazimierzy Małej
  Kościół w Kazimierzy Małej

 • GALERIA ZDJĘĆ
 • © Kazimierza Mała 2015