II DZIEŃ REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCHDrugi dzień rekolekcji parafialnych. Dzisiejszym tematem nauk było 5 warunków dobrej spowiedzi oraz rozważanie 10 przykazań Bożych.(jak je stosujemy w swoim życiu)

Nauki rekolekcyjne głosi Ks. mgr lic. Michał Czelny (asystent w katedrze Kościelnego Prawa Karnego KUL)
Wtorek, 17 marca dzień sakramentu pokuty i pojednania. Spowiedź od godz. 9.00 do 11.30 i od godz. 16.00 do 17.00

Kościół w Kazimierzy Małej
Kościół w Kazimierzy Małej

© Kazimierza Mała 2015