HISTORIA PARAFII

Pierwsza wzmianka o kościele i parafii pochodzi z 1326 roku. Czternastowieczny falsyfikat dokumentu fundacyjnego (oparty być może, na wcześniejszym być może autentycznym przekazie źródłowym erekcji parafii w 1063 roku. Pierwotny kościół był drewniany, w 1551 r. został zamieniony na zbór kalwiński, po kilku latach zwrócono go katolikom. W 1698 r. miejscowy proboszcz ks. Jerzy Mokrowski zbudował nowy drewniany kościół, wysoki o dwóch kondygnacjach. Ze względu na jego zniszczenie wzniesiono w latach 1839 - 1840 nowy kościół drewniany, konstrukcji zrębowej.

Drewniany kościółI


Historia

Obecny kościół jest murowany, trzynawowy, został zbudowany w latach 1958 - 1973 ( stary drewniany rozebrano i przeniesiono do nowo utworzonej parafii Topola), konsekrował go 1982 r. bp Stanisław Szymecki. Ze starego drewnianego kościoła przeniesiono do nowo wzniesionego część wyposażenia wraz z ołtarzem MB Częstochowskiej, której obraz otoczony jest szczególną czcią wiernych. W 1982 r. dokonano konserwacji obrazów w kościele.

Obraz Matki Bożej Częstochowskiej


Księgi metrykalne:
ochrzczonych od 1841r., zaślubionych od 1848r., zmarłych od 1838r.

Chrzcielnica

Kronika parafialna: prowadzona od drugiej połowy XIX w.


Chrzcielnica


© Kazimierza Mała 2013