Róże Żywego Różańca


Żywy różaniec.

CZYM JEST ŻYWY RÓŻANIEC? Żywy Różaniec oznacza życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą Ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnice naszego odkupienia. Z tego powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii. Żywy Różaniec oznacza życie wiarą, nadzieją i miłością na wzór Maryi; należeć bowiem do Żywego Różańca znaczy wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga i bliźnich, tak jak Maryja.

 1. Żywy Różaniec składa się z Żywych Róż.
 2. Każda róża posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek Różańca, czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec - dwadzieścia tajemnic.
 3. Imię i nazwisko członka jest wpisane do Księgi Żywego Różańca.
 4. Na czele róży stoi zelator lub zelatorka.
 5. Każda róża obiera sobie Patrona, od którego bierze swą nazwę.
 6. Członkowie Żywego Różańca starają się naśladować cnoty Najświętszej Maryi Panny.
 7. Raz w miesiącu, zwykle w pierwszą niedzielę, członkowie Żywego Różańca dokonują zmiany tajemnic różańcowych przez ciągłą kolejność tajemnic. Od tego dnia następuje zmiana intencji Różańca (co miesiąc inna intencja papieska).
 8. Podstawowym obowiązkiem każdego członka jest odmawianie codziennie jednego dziesiątka Różańca według podanej intencji.
 9. Zelator czuwa, by Róża posiadała pełny skład - dwadzieścia osób, odwiedza chorych członków i otacza ich miłością oraz utrzymuje kontakt z księdzem opiekunem.
 10. W parafii obecnie sa trzy róże:
  Zięblice - Maria Michalec - zelatorka
  Gabułtów - Teresa Radziszewska- zelatorka
  Broniszów - patronka róży jest św. Faustyna - Alina Kwiecień -zelatorka


Kościół w Kazimierzy Małej
© Kazimierza Mała 2013