NASI DUSZPASTERZE


Obecny ks. Proboszcz :
ks. Krzysztof Balcer, mgr teol., ur. 1966 (Mniów), wyśw. 1991, mian. 2006

Kościół w Kazimierzy Małej


Rezydent:
ks. Stanisław Hatny, mgr teol., ur. 1963 (Prandocin), wyśw. 1988,
od 2017 do 2019r.


Poprzedni księża proboszczowie:

ks. Leon Król - 1931 - 1951

ks. Wincenty Bętkowski - 1951 - 1995 (pochowany przy kościele)

Kościół w Kazimierzy Małej


ks. Ireneusz Jakusik - 1995 - 1999

ks. Zbigniew Pasternak - 1999 - 2006

Kościół w Kazimierzy Małej
© Kazimierza Mała 2013