NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIETEGO.

Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, wypełniając tym samym swoją obietnicę: "Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie" (J 15, 26).

Przyjdź, Duchu Święty,
napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swej miłości.

Dzisiaj na wszystkich Mszach św. kazanie głosił ks. dr Karol Zegan.

Kościół w Kazimierzy Małej
Kościół w Kazimierzy Małej

© Kazimierza Mała 2013