DROGA KRZYŻOWA POD KRZYŻ MIŁOŚCI

 • GALERIA ZDJĘĆ • W Niedzielę Palmową odbyła się pierwsza Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii, z kościoła pod Kazimierski Krzyż Miłości.
  Wzięło w niej udział kilkaset osób, parafian oraz przybyłych gości. Rozważania stacji drogi krzyżowej dotyczyły relacji rodzinnych, małżeńskich oraz międzypokoleniowych. Krzyż był niesiony przez dzieci i młodzieży, gości spoza parafii oraz parafian z poszczególnych miejscowości. Na zakończenie, przy Krzyżu Miłości, odmówiliśmy akt zawierzenia naszych rodzin Panu Bogu, którego autorem jest św. Jan Paweł II. Pomodliliśmy się także w intencji zmarłych oraz pokoju w naszych rodzinach, naszej ojczyźnie, na Ukrainie i na całym Świecie.
  Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które włączyły się w jakikolwiek sposób w organizację Drogi Krzyżowej ulicami naszej parafii. Ks. Tomaszowi Jaroszowi za pomysł, zorganizowanie i całą koordynację uroczystości. Panom Stanisławowi i Arturowi Trojanowskim oraz Dariuszowi Chajdys za zrobienie czternastu krzyży, które wyznaczają stacje. Panu Pawłowi Pasternakowi za zrobienie dużego krzyża, który był niesiony podczas drogi krzyżowej. Pani Zofii Dziula oraz Pani Agnieszce Pasternak za uszycie czerwonych szarf. Dziękuję Strażakom za zabezpieczenie trasy przejścia drogi krzyżowej. Orkiestrze OSP z Zięblic, Chórowi Parafialnemu, Panu Organiście za animowanie śpiewu oraz młodzieży za niesienie pochodni. Dziękuję Pani Dorocie Noszczyk, Kamilowi Dziuli oraz Panu Kościelnemu za szczególne zaangażowanie w organizację naszego spotkania modlitewnego. Panom Waldemarowi Słupik, Zdzisławowi Adamiec za rozmieszczenie krzyży stacyjnych. Tomaszowi Kwaśnemu za przywiezienie krzyży na Plebanię. Szczęść Boże!

  Kościół w Kazimierzy Małej
  Kościół w Kazimierzy Małej
  Kościół w Kazimierzy Małej
  Kościół w Kazimierzy Małej
  Kościół w Kazimierzy Małej

 • GALERIA ZDJĘĆ


 • © Kazimierza Mała 2013