NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJDroga Krzyżowa jest nabożeństwem nawiązującym do przejścia Pana Jezusa od pretorium Piłata
na wzgórze Golgoty.
Męka rozważana jest w 14 symbolicznych stacjach. Rozważając treść kolejnych stacji mają one nas pobudzać wtedy do osobistej rewizji życia. Każde zaś z wydarzeń Drogi Krzyżowej jest zaproszeniem, by współpracować
z Bożą łaską.
W czasie trwania nabożeństwa powinna dokonać się ocena stopnia naszej przynależności do Chrystusa,
to znaczy czy bierzemy swój krzyż i Go naśladujemy.
W naszym kościele odprawiana jest wspólna Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu godz.16.30
i w niedzielę po sumie.

Kościół w Kazimierzy Małej

Kościół w Kazimierzy Małej© Kazimierza Mała 2013