WIELKI CZWARTEK
 • GALERIA ZDJĘĆ


 • W naszej parafii rozpoczęły się obchody Triduum Paschalnego , które zakończą się w Niedzielę Zmartwychwstania.
  Kościół wspomina najważniejsze wydarzenia w swojej historii: ustanowienie Eucharystii, mękę i śmierć Chrystusa oraz Jego zmartwychwstanie. Celebracja ta ma przypomnieć Ostatnią Wieczerzę Chrystusa spożywaną w wieczerniku z uczniami na dzień przed męką.

  Msza św. Wieczerzy Pańskiej została odprawiona o godz. 18:00. Mszę św. koncelebrowali ks. Proboszcz Krzysztof Balcer i ks. Stefan Radziszewski, który wygłosił homilię.
  Dziś Wielki Czwartek - 2 kwietnia przypada dziesiąta rocznica śmierci św. Jana Pawła II. Wspominamy go jako wielkiego świadka Chrystusa cierpiącego, umarłego i zmartwychwstałego i prosimy go, aby wstawiał się za nami, za rodzinami i za Kościołem, by światło zmartwychwstania rozjaśniało wszelkie mroki naszego życia, i napełniało nas radością i pokojem. Po Mszy św. oddaliśmy cześć przez ucałowanie relikwii, Krwi bł. Jana Pawła II.

  Zgodnie z tradycją Najświętszy Sakrament, czyli Ciało Pana Jezusa, został przeniesiony do kaplicy adoracji zwanej "ciemnicą" na pamiątkę modlitwy Jesusa w ogrodzie oliwnym oraz nocy spędzonej w ciemnej celi.
  Wymownym znakiem odejścia Jezusa, który po Ostatniej Wieczerzy został pojmany, jest zdjęcie obrusów z ołtarza. Aż do Wigilii Paschalnej ołtarz pozostaje bez obrusa, świec i wszelkich ozdób.

  Kościół w Kazimierzy Małej
  Kościół w Kazimierzy Małej
  Kościół w Kazimierzy Małej
  Kościół w Kazimierzy Małej
  Kościół w Kazimierzy Małej


 • GALERIA ZDJĘĆ

 • © Kazimierza Mała 2013