UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA

23 listopada 2014 roku; UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
Ostatnia niedziela roku liturgicznego kieruje nasze spojrzenie na Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Mszę św. celebrowali: ks. dr Mariusz Rak i ks. Proboszcz Krzysztof Balcer.

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie; błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.

Na końcu czasów sądzeni będziemy z miłości...
Czy w Twoim życiu jest miejsce na uczynki miłosierdzia względem drugiego człowieka?

Kościół w Kazimierzy Małej

Kościół w Kazimierzy Małej

Kościół w Kazimierzy Małej


© Kazimierza Mała 2013