UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA 2017
 • GALERIA ZDJĘĆ- Cz.1
 • GALERIA ZDJĘĆ - Cz.2


 • 15 maja 2017 r. obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Jest to jedno z najważniejszych świąt w Kościele, to podziękowanie Jezusowi za dar Eucharystii, za to że dał nam się cały.
  Uroczystą Mszę św. o godz. 10.00 koncelebrowali ks. Proboszcz Krzysztof Balcer, ks. dr Stefan Radziszewski, ks. Stanisław Hatny i ks. kan. Dariusz Gącik – Wikariusz Generalny Diecezji Kieleckiej, który wygłosił homilię.
  Po Mszy Świętej koncelebrowanej o godzinie 10.00 z kościoła wyruszyła procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. W tym roku w stronę cmentarza .
  Idąc dziś w uroczystej procesji z Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie, publicznie wyznaliśmy naszą wiarę w Jezusa Chrystusa. Na zakończenie został odśpiewany hymn Te Deum laudamus ( Ciebie Boga wysławiamy)

  Kościół w Kazimierzy Małej

  Kościół w Kazimierzy Małej


  Biskup Kielecki Jan Piotrowski W Wielki Czwartek mianował nowych kanoników. Z naszej parafii został wyróżniony ks. Proboszcz Krzysztof Balcer, który otrzymał tytuł kanonika honorowego kolegiackiej Kapituły Wiślickiej .
  Dzisiaj w uroczystość Bożego Ciała,ks. kan. Dariusz Gącik – Wikariusz Generalny Diecezji Kieleckiej, na zakończenie Mszy Świętej ogłosił, iż nasz Ksiądz Proboszcz Krzysztof Balcer otrzymał tytuł kanonika honorowego kolegiackiej Kapituły Wiślickiej.
  Ksiądz kan. Krzysztof Balcer pojawił się po raz pierwszy w nowym stroju.
  Wszyscy parafianie uhonorowali księdza kanonika gromkimi brawami, otrzymał również życzenia od dzieci, młodzieży i mieszkańców Zięblic. Wyróżnienie to jest wyrazem uznania dla naszego Księdza Proboszcza, jak również dla całej naszej Parafii.
  Księdzu Proboszczowi gratulujemy i prosimy o modlitwę w Jego.

  Kościół w Kazimierzy Małej

  Kościół w Kazimierzy Małej

  Kościół w Kazimierzy Małej

  Kościół w Kazimierzy Małej
 • GALERIA ZDJĘĆ - Cz.1
 • GALERIA ZDJĘĆ - Cz.2

 • © Kazimierza Mała 2013