Ołtarze boczne.

Zamontowano ołtarze boczne. Z prawej strony ołtarz bł.Jana Pawła II, z lewej ołtarz Miłosierdzia Bożego. Ołtarze boczne są jako wotum na jubileusz 950-lecia PARAFII KAZIMIERZY MAŁEJ.
Fundatorem Ołtarza bł.Jana Pawła II jest Rodzina Frączków; Teresa, Zbigniew, Agnieszka, Łukasz i Justyna.
Natomiast ołtarz Miłosierdzia Bożego są Parafianie Polonia z USA i Kanady oraz inni fundatorzy.

Kościół w Kazimierzy Małej
© Kazimierza Mała 2013