OŁTARZE BOCZNE

Rozpoczęto montaż ołtarzy bocznych. Z prawej strony będzie ołtarz bł. Jana Pawła II, z lewej ołtarz Miłosierdzia Bożego.Ołtarze boczne są z fundacji całej parafii jako wotum na jubileusz 950-lecia PARAFII KAZIMIERZY MAŁEJ.

Kościół w Kazimierzy Małej

Kościół w Kazimierzy Małej
© Kazimierza Mała 2013