74 ROCZNICA WALK ŻOŁNIERZY POLSKICH NA POLACH GABUŁTOWSKICH W CZASIE KAMPANII WRZEŚNIOWEJ W 1939 ROKU

 • GALERIA ZDJĘĆ


 • Dnia 7 września 1939 roku na polach wsi Gabułtów koło Kazimierzy Małej doszło do krwawych potyczek żołnierzy Wojska Polskiego z hitlerowskim najeźdźcą. W czasie tych walko w obronie polskiej ziemi w Gabułtowie zginęło 12 żołnierzy, którzy zostali pochowani w trzech zbiorowych mogiłach na cmentarzu w Kazimierzy Małej. Pamięć o tamtych wydarzeniach została przypomniana w dniu 10 września 2013 r. przez nauczycieli, uczniów i lokalną społeczność Samorządowej Szkoły Podstawowej w Zięblicach.
  Uroczystość zainaugurowała Msza święta, w intencji żołnierzy poległych na polach gabułtowskich, którą celebrował ksiądz proboszczowie parafii Kazimierza Mała – Krzysztof Balcer. W mszy świętej uczestniczył poczet sztandarowy Samorządowej Szkoły Podstawowej w Zięblicach oraz dyrektor szkoły, nauczyciele, rodzice i uczniowie. Obecny był również Burmistrz MiG Kazimierza Wielka Tadeusz Knopek, dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Henryk Chałuda, przewodniczący Rady Powiatu - Marek Augustyn, sołtysi wsi Gabułtów Lucjan Małek, sołtys Zagórzyc - Andrzej Nowak, Sołtys Broniszowa - Mirosław Oracz oraz regionalista i poeta Zdzisław Kuliś.

  Po Mszy św. wszyscy udali się na cmentarz w Kazimierzy Małej, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze na grobach poległych żołnierzy.
  Wiązanki kwiatów i znicze złożono również przy obelisku w Gabułtowie, upamiętniającym miejsce, gdzie we wrześniu 1939 roku polscy żołnierze piechoty Armii Kraków oddali życie za ojczyznę.
  Następnie w Samorządowej Szkole Podstawowej w Zięblicach odbyła się patriotyczna akademia, podczas której uczniowie przypomnieli wydarzenia września 1939 r. Dzieci zaprezentowały wzruszający montaż słowno muzyczny, podczas którego nie zabrakło patriotycznych wierszy i żołnierskich piosenek. Deklamowano również wiersz autorstwa Zdzisława Kulisia pt. ,, I tylko hełm dziurawy’’ , poświęcony poległemu w Gabułtowie Romanowi Strojnemu.
  Po akademii głos zabrał Pan Burmistrz Tadeusz Knopek oraz przewodniczący Rady Miasta i Gminy Pan Andrzej Kuliś.
  Na zakończenie uroczystości dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Zięblicach Dorota Noszczyk podziękowała wszystkim za udział i kultywowanie pamięci o tych, którzy oddali swe życie, w czasie wojny, po to abyśmy mogli żyć w wolnej Polsce.

  Kościół w Kazimierzy Małej

  Kościół w Kazimierzy Małej

  Kościół w Kazimierzy Małej

  Kościół w Kazimierzy Małej


  © Kazimierza Mała 2013