PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTUKto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi. To własna pożądliwość wystawia każdego na pokusę i nęci. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć. (Jk 1,13-15)

Kościół w Kazimierzy Małej

Kościół w Kazimierzy Małej© Kazimierza Mała 2013